FANDOM


Fundex Pokémon with this type

Number Name Type HP Atk Def SAtk SDef Spd Tier
659 Andross RockPoison 142 133 144 65 104 82 OU
668 Lolwut Pear GroundPoison 124 87 117 53 103 66 UU
702 Eirin Yagokoro WaterPoison 150 95 50 95 80 70 UU
725 Zero Poison 142 100 110 151 103 63 OU
726 Stealth SteelPoison 85 135 140 50 65 125 OU
730 Medicine Melancholy GrassPoison 75 90 110 95 105 85 OU
748 Serpent of Chaos PoisonDark 254 118 76 118 76 26 OU
772 Venudrio NormalPoison 92 116 99 101 101 111 UU
779 Hina Kagiyama Poison 85 80 70 80 80 95 NU
781 Reisen Udongein Inaba PsychicPoison 90 55 90 100 95 90 OU
782 Parsee Mizuhashi DarkPoison 80 70 80 120 90 70 UU