FANDOM


Fundex Pokémon with this type

Number Name Type HP Atk Def SAtk SDef Spd Tier
662 Weegee Grass 254 3 254 3 254 2 Uber
664 Matrix GrassDragon 100 134 100 132 96 128 OU
680 Yuyuko Saigyouji GhostGrass 90 80 120 106 124 71 OU
703 Kaguya Houraisan GrassPsychic 210 60 35 80 90 65 UU
730 Medicine Melancholy GrassPoison 75 90 110 95 105 85 OU
731 Yuuka Kazami GrassDark 120 130 70 135 85 0 UU
734 Minoriko Aki GrassGround 115 65 95 80 100 60 OU
735 Shizuha Aki GrassGround 110 60 60 115 75 90 NU
752 Nitori Kawashiro WaterGrass 75 115 100 100 75 75 UU
765 Sanae Kotiya GrassWater 95 75 110 90 110 70 UU
766 Kanako Yasaka GrassFlying 80 100 100 115 100 55 UU
771 Weepinmeleon GrassFire 82 97 75 103 75 88 NU
784 Daiyousei Grass 105 40 70 110 90 95 UU